Nici un produs în coș

Termeni si conditii

Produsele si serviciile descrise in acest site sunt valabile numai pentru APS Pipes si sunt proprietatea ei exclusiva.

Termeni si conditii

De asemenea, APS Pipes detine toate drepturile de proprietate intelectuala (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind marcile comerciale, marcile de servicii, logo-urile si toate celelalte materiale prezentate in acest site.

APS Pipes depune toate eforturile pentru a prezenta in mod cat mai clar si concis toate informatiile din acest site. Cu toate acestea, APS Pipes nu este si nu va fi legal responsabila sub nici o circumstanta pentru nici o inadvertenta ori descriere eronata a informatiilor prezentate in acest site. Pentru a afla informatii detaliate despre produsele si serviciile APS Pipes sau despre conditiile comerciale va invitam sa ne contactati direct la telefon sau pe email.

APS Pipes isi rezerva dreptul ca accesul la produsele si serviciile descrise in prezentul site sa poata face obiectul unor restrictii fata de anumite persoane sau in anumite zone / tari. Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a continutului materialelor prezentate pe acest site, de catre orice persoana, fara acordul scris prealabil al APS Pipes.

Orice incercare de orice natura de modificare a imaginii si informatiilor din prezentul site din partea oricarei persoane, cu exceptia detinatorului sau legal – APS Pipes, da dreptul unilateral si neechivoc ca APS Pipes sa faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instantelor si/sau autoritatilor legal competente pentru sanctionarea acestui fapt.

Aspecte privind protectia datelor cu caracter personal

Compania prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor fizice, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza: - pana la data de 25 mai 2018, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si ale legislatiei subsecvente; - incepand cu data de 25 mai 2018, prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 („GDPR”), precum si ale legislatiei subsecvente.

Compania respecta drepturile pe care legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal le confera persoanei vizate, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii (incepand cu data de 25 mai 2018), dreptul la portabilitatea datelor (incepand cu data de 25 mai 2018), dreptul de opozitie la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, precum si modalitatile de exercitare ale acestora. Informatiile furnizate, precum si orice comunicare si orice masuri luate ca urmare a exercitarii drepturilor mai sus mentionate sunt oferite in mod gratuit. Cu toate acestea, APS Pipes are dreptul sa perceapa o taxa rezonabila (prin raportare la costurile administrative) in cazul in care cererile primite din partea unei persoane au un caracter repetitiv excesiv.

Drepturile de acces la date, la rectificare, la stergere, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, de opozitie si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate vor putea fi exercitate de catre persoana vizata adresand o cerere scrisa (pe suport hartie/in format electronic prin e-mail), datata si semnata, daca este cazul, catre APS Pipes, in care se vor mentiona datele de contact (de exemplu, un numar de telefon) si datele asupra carora se solicita accesul, rectificarea, stergerea, restrictionarea, portabilitatea, opozitia, motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei, daca este cazul.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre APS Pipes, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context, va rugam sa va adresati printr-o cerere (pe suport hartie/in format electronic prin e-mail) catre APS Pipes.

APS Pipes prelucreaza date cu caracter personal in conditii de legalitate, echitate si transparenta, asigurand integritatea si confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in conformitate cu prevederile legale aplicabile si cu acordul exprimat de persoana vizata (in cazurile in care este necesar, potrivit prevederilor legale). Accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi limitat la acele persoane, care prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia cunostinta de aceste informatii in scopul ducerii la indeplinire a scopului, raporturilor juridice nascute in relatie cu compania. Aceste persoane sunt tinute sa respecte caracterul confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale.

De asemenea, va informam ca APS Pipes utilizeaza serviciile de mesagerie (e-mail) cu componenta cloud computing oferite de Microsoft Corporation. Datele personale, pe care dumneavoastra (in calitate de client/ beneficiar al serviciilor noastre/ partener contractual) ni le furnizati in interactiunea cu noi, pot face obiectul comunicarii noastre interne prin persoanele imputernicite de noi, si vor fi stocate in centrele de date Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399

Pentru mai multe informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal, acceseaza pagina Politica privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea. Link: Politica de confidentialitate

Pentru mai multe informatii privind politica de utilizare a cookie-urilor, inclusiv lista modulelor cookie, acceseaza pagina Politica de utilizare cookies. Link: Politica de utilizare cookies

Copyright © 2024 APS Pipes. Custom developed by IRDASYS