Nici un produs în coș

Conditii cumparare

TERMENI SI CONDITII GENERALE

PENTRU

ACHIZITIA DE

PRODUSE / ECHIPAMNTE / UTILAJE

 

CUPRINS

ARTICOL:

 1. DEFINITII
 2. INTERPRETARE
 3. FORMA ORDINULUI DE CUMPARARE SI A AMENDAMENTELOR
 4. AUTORITATEA PERSOANEI SEMNATARE
 5. RESPONSABILITATEA PENTRU REALIZAREA ORDINULUI DE CUMPARARE
 6. RESPONSABILITATEA PENTRU REALIZARE INTEGRALA
 7. COMANDA DE ACHIZITIE SI DOCUMENTELE DE REFERINTA
 8. ACEPTARE
 9. ASIGURARE SI TAXE
 10. PROPRIETATE SI RISC
 11. MATERIALE GRATUITE
 12. ACEPTAREA ORDINULUI DE CUMPARARE
 13. GARANTII/ GAJURI
 14. REALIZARE
 15. REDEVENTE SI PATENTE
 16. GRAFIC
 17. PAGUBE LICHIDATE (PL) PENTRU LIVRARE INTARZIATA
 18. INDEMNIZATII
 19. PLATA DE CATRE FURNIZOR SI DREPTURI DE RETENTIE
 20. REVENDICAREA DREPTURILOR
 21. CESIUNE SI FALIMENT
 22. RESPECTAREA SPECIFICATIILOR
 23. PLANURI
 24. PROPRIETATEA ASUPRA PLANURILOR SI INFORMATIILOR
 25. ASIGURAREA CALITATII
 26. CONTROLUL CALITATII
 27. URGENTARE SI INSPECTIE
 28. SCHIMBARILE ASUPRA BUNURILOR FURNIZATE
 29. LIVRARE
 30. RECEPTIE
 31. MANUALELE VANZATORILOR
 32. SUPRAVEGHERE SI INSTALARE
 33. DREPTURI LA CARE NU SE RENUNTA PRIN PLATA SAU ATESTARE
 34. REZILIEREA COMENZII DE ACHIZITII
 35. FORTA MAJORA
 36. ARBITRARE
 37. LEGI GUVERNANTE
 38. REPARATII
 39. CONFIDENTIALITATE

ARTICOLUL - 1

DEFINITII

Aşa cum sunt folosite in prezenta si in orice documente ale ORDINULUI DE CUMPARARE, următoarii termeni vor avea următoarele sensuri:

1.2        “FURNIZOR” va însemna persoana, firma sau persoana juridica care încheie un contract cu APS pentru furnizarea de orice BUNURI, aşa cum se solicita prin ORDINUL DE CUMPARARE si se va considera ca include succesorii  FURNIZORULUI (acceptati de APS), moştenitorii reprezentanţilor, executorii testamentari si administratorii

1.3        “SUBFURNIZOR” va însemna persoana, firma sau persoana juridica care încheie un contract direct cu FURNIZORUL si nu cu APS, pentru a furniza FURNIZORULUI o parte din BUNURI, aşa cum se defineşte mai jos, altele decât achiziţia de articole “de raft” sau echipate sau furnituri prefabricate. FURNIZORUL va ramane răspunzător in întregime pentru lucrarea astfel contractata, cat si pentru toate acţiunile si/sau omisiunile SUBFURNIZORILOR.

1.4        “CONSULTANT” va însemna persoana, firma sau persoana juridica desemnata in scris de CUMPARATOR pentru a acţiona in numele APS in ceea ce priveşte toate COMANZILE DE ACHIZITIE încheiate de CUMPARATOR.

1.5        “INSPECTOR” va însemna autoritatea sau persoana nominalizata de CUMPARATOR pentru a îndeplini periodic inspecţia BUNURILOR conform condiţiilor stabilite in COMANDA DE ACHIZITIE si pentru a constata starea de fabricaţie a BUNURILOR.

1.6        “COMANDA DE ACHIZITIE” va însemna COMANDA DE ACHIZITIE a APS împreuna cu ORICE Termeni & Condiţii Speciale, aceste Condiţii Generale de Achiziţie si toate documentele, planurile si SPECIFICATIILE ataşate si la care se face referire in COMANDA DE ACHIZITIE.

1.7        “AMENDAMENT LA COMANDA DE ACHIZITIE” va însemna amendamentul autorizat legal emis in scris către FURNIZOR de către CUMPARATOR pentru a modifica COMANDA DE ACHIZITIE.

1.8        “BUNURI” va însemna si include orice si toate lucrările, supravegherea, serviciile, materialele, echipamentele, piesele de schimb, instrumentele, furniturile, BUNURILE vor fi întregi in toate privinţele pentru a respecta parametrii de performanta stipulaţi in COMANDA DE ACHIZITIE si facilitatile ce vor fi asigurate de FURNIZOR conform ORDINULUI DE CUMPARARE.

1.9        “PLANURILE COMENZII DE ACHIZITIE” va însemna toate planurile, documentele si datele enumerate in COMANDA DE ACHIZITIE.

1.10      “SPECIFICATII” va însemna si include toate graficele, planurile detaliate, declaraţiile datelor tehnice, performante si caracteristici etc., specificând cerinţele si descrierile echipamentelor si materialelor care vor fi asigurate conform ORDINULUI DE CUMPARARE.

1.11      “Aprobare” va însemna aprobare scrisa, data de o persoana autorizata legal in numele APS.

1.12      “Aşa cum s-a aprobat” “Aprobat anterior”, “Aşa cum s-a decis” sau cuvinte sau termeni similari folosiţi in prezenta vor fi intelesi ca “Aprobat”, “Decis” etc., de CUMPARATOR/ CONSULTANT/AGENTIE AUTORIZATA.

1.13      “Satisfăcător” va însemna satisfăcător pentru CUMPARATOR / CONSULTANT.

1.14      “Detalii” va însemna si include:

 1. Specificaţii
 2. Planuri, si
 3. Orice marca brevetata sau patent desemnat, numind un produs al unui individ, companii sau persoane juridice.

1.15      “SAU EGAL” va însemna, in raport cu o substituire propusa de FURNIZOR ca substituţia propusa va fi egal acceptabila APS/CONSULTANTULUI si APS/CONSULTANTUL va fi singurul care va judeca daca este acceptabila sau nu.

1.16      “NOTIFICARE SCRISA” va însemna orice declaraţie scrisa de mana, dactilografiata sau printata sau orice document semnat sau stampilat si include telegrame, telexuri, transmisii prin cablu sau telefax sau orice document semnat de o persoana autorizata legal sa reprezinte partea care va fi răspunzătoare prin acel document.

1.17      “DATA DE LIVRARE” va însemna data sau datele menţionate in COMANDA DE ACHIZITIE pentru livrarea integrala a BUNURILOR si/sau a documentelor la locul stabilit.

1.18      “DATA EFECTIVA” va însemna data ORDINULUI DE CUMPARARE.

1.19      “PERIOADA DE TIMP” va însemna zile calendaristice. Timpul in care activitatile trebuie îndeplinite va fi calculat excluzând prima si incluzând ultima zi a oricărei perioade de zile. Daca ultima zi este duminica sau sărbătoare legala, activitatea va fi încheiata in următoarea zi lucrătoare.

1.20      “Zile CALENDARISTICE” va însemna zile consecutive, fara întrerupere in timpul sfarsitului de saptamana sau a vacantelor si va include ziua in care este primita notificarea/cererea.

1.21      “SANTIER” va însemna locul avut in vedere de CUMPARATOR, unde se vor livra BUNURILE montate, date in funcţiune si operate, sau orice loc stabilit in COMANDA DE ACHIZITIE.

1.22      “PRETUL ORDINULUI DE CUMPARARE” va însemna preţul, aşa cum este menţionat in COMANDA DE ACHIZITIE, care va fi plătit de CUMPARATOR FURNIZORULUI si va reprezenta compensaţia întreaga plătibila de CUMPARATOR FURNIZORULUI pentru furnizarea BUNURILOR si respectarea satisfăcătoare a tuturor obligaţiilor  FURNIZORULUI conform ORDINULUI DE CUMPARARE.

1.23      “SUPRAVEGHERE” va însemna îndeplinirea in limba romana a serviciilor de supraveghere si consultanta pentru instalarea, montarea, testările, pornirea si darea in funcţionare a BUNURILOR furnizate conform ORDINULUI DE CUMPARARE de către FURNIZOR.

1.24    “PERIOADA DE GARANTIE” va însemna perioada de timp menţionata in Articolul 13.1.4  de mai jos, in timpul căreia garanţiile echipamentelor specificate la Articolul 13  vor ramane valabile.

1.25    “TEST DE PERFORMANTA”  va însemna testul sau seria de teste care vor fi efectuate conform Termenilor & Condiţiilor Speciale sau in absenta acestora Testul Standard, conform practicii de afaceri obişnuite pentru bunuri similare.

1.26   “GARANTII DE PERFORMANTA” va însemna  garanţiile stabilite in Termenii & Condiţiile Speciale, care trebuie atinse de BUNURI, in timpul Testului de Performanta.

1.27      “EXW, sau FCA, sau FAS, sau FOB, sau CFR, sau CIF, sau CPT, sau CIP, sau DAF, sau DES, sau DEQ, sau DDU, sau DDP, sau termeni comerciali de natura asemănătoare” vor avea intelesul atribuit lor in Incoterms ai Camerei Internaţionale de  Comerţ, in vigoare la data ORDINULUI DE CUMPARARE.

ARTICOLUL - 2

INTERPRETARE

2.1        Titlurile si subtitlurile si listele acestora din COMANDA DE ACHIZITIE sunt incluşi doar pentru a fi la indemana si nu vor fi consideraţi ca parte a acesteia si nu vor afecta  intelesul sau operarea ORDINULUI DE CUMPARARE.

2.2        Cuvintele care denota persoane vor include firme, companii, corporaţii, asociaţii sau organizaţii de indivizi, asociate sau nu. Cuvintele care desemnează genul masculin sau numărul singular vor include de asemenea si genul feminin si numărul plural si invers, acolo unde COMANDA DE ACHIZITIE prevede sau permite acest lucru. Cuvintele „inclusiv” si „includ(e)” aşa cum sunt folosite in prezenta nu vor fi interpretaţi ca fiind cuvinte cu sens restrictiv, decât daca contentul stipulează altfel.

2.3        Referirile in orice document ce face parte din COMANDA DE ACHIZITIE la “NEGUSTOR” sau VANZATOR vor fi considerate a însemna FURNIZOR si referirile la lucrare vor fi considerate ca înseamnă “BUNURILE”.

2.4        Daca va exista vreun conflict, discrepanta sau inadvertenta intre sau in cadrul acestor Termeni & Condiţii Generale, Termeni & Condiţii Speciale si alte documente sau planuri, atunci interpretarea se va baza pe următoarea ordine de prioritati, pentru a respecta cerinţele din COMANDA DE ACHIZITIE.

 • Termeni & Condiţii Speciale
 • Aceste Termeni & Condiţii Generale
 • SPECIFICATIILE echipamentelor
 • Planuri
 • SPECIFICATII generale

2.5        Referirile la orice statut sau prevedere statutara sau instrument statutar include referire la orice extensie sau re-promulgare a unui amendament.

ARTICOLUL - 3

FORMA ORDINULUI DE CUMPARARE SI A AMENDAMENTELOR

3.1        APS nu va fi răspunzător pentru nicio comanda si nici un amendament altele decât cele emise sau confirmate pe formular printat de COMANDA DE ACHIZITIE a APS sau pe formularul amendamentului ORDINULUI DE CUMPARARE. Nu se va recunoaşte nicio substituire a materialelor si nici un preţ suplimentar de orice fel sau modificare, anulare sau exceptare a oricăror termeni si condiţii din COMANDA DE ACHIZITIE, decât daca sunt confirmate pe formularul printat de COMANDA DE ACHIZITIE a APS sau pe formularul amendamentului la COMANDA DE ACHIZITIE, semnat de semnatarul autorizat al APS. Livrarea BUNURILOR sau depunerea unei GARANTII de către FURNIZOR va constitui in sine o acceptare a termenilor si condiţiilor din COMANDA DE ACHIZITIE, daca acceptarea nu a fost comunicata anterior catre APS.

3.2        APS/CONSULTANTUL poate face schimbări in SPECIFICATIILE planurile sau schitelor, poate emite adăugiri sau poate omite sau poate varia in orice fel BUNURILE. Prevederile ORDINULUI DE CUMPARARE se vor aplica tuturor acestor variaţii sau amendamente in aceeaşi măsura si cu acelaşi efect ca si cum ar fi fost stabilite la început in COMANDA DE ACHIZITIE si FURNIZORUL va face aceste variaţii sau amendamente la cererea scrisa a APS/ CONSULTANTULUI. FURNIZORUL nu va fi indreptatit la nicio compensaţie pentru lucru, suplimentara celei stabilite, decât daca a fost emisa sau confirmata o autorizaţie scrisa de a îndeplini aceasta lucrare pe formularul printat al ORDINULUI DE CUMPARARE a APS sau pe formularul amendamentului la COMANDA DE ACHIZITIE semnat de CUMPARATOR. Valoarea tuturor variaţiilor sau amendamentelor autorizate vor fi constatate prin măsurători si prin referirea la ratele si preturile stabilite in COMANDA DE ACHIZITIE pentru lucrări asemănătoare sau analoge, dar daca nu exista astfel de rate sau preturi sau daca acestea nu sunt aplicabile, atunci valoarea va fi corecta si rezonabila in toate situaţiile, iar APS va avea acces la informaţiile FURNIZORULUI, daca este cazul.

ARTICOLUL - 4

AUTORITATEA PERSOANEI SEMNATARE

            O persoana care semnează orice document ce face parte din COMANDA DE ACHIZITIE in numele altuia va fi considerata ca garantează ca are autoritatea de a obliga acea persoana, companie sau persoana juridica. Orice persoana care semnează astfel va înainta o dovada satisfăcătoare a autoritatii sale.

ARTICOLUL - 5

RESPONSABILITATEA PENTRU REALIZAREA ORDINULUI DE CUMPARARE

5.1        GENERALITATI

            FURNIZORUL va fi in întregime răspunzător de realizarea  corespunzătoare a ORDINULUI DE CUMPARARE si a BUNURILOR sub toate aspectele, conform intenţiei si intelesului Detaliilor. Daca FURNIZORUL este format din mai mult de o persoana, companie sau corporaţie, obligaţia lor conform ORDINULUI DE CUMPARARE va fi comuna si separata.

 1. Orice aprobare sau informare pe care APS si/sau CONSULTANTUL si/sau INSPECTORUL ar putea-o da referitor la lucrare sau la personalul implicat in COMANDA DE ACHIZITIE inclusiv modificarea pe SANTIER (fie cu fie fara ca testele sa fi fost efectuate de către FURNIZOR sau CUMPARATOR) nu va scuti FURNIZORUL de responsabilitatea sa conform ORDINULUI DE CUMPARARE.
 1. Fara a aduce atingere oricărei aprobări sau acceptări date de CUMPARATOR si/sau CONSULTANT si/sau INSPECTOR, va fi legal ca APS si/sau CONSULTANTUL sa respingă BUNURILE sau orice parte a acestora in orice moment daca se constata ca BUNURILE sau orice parte a acestora nu este conforma in toate privinţele cu termenii si condiţiile din COMANDA DE ACHIZITIE.

5.2        Se va considera ca FURNIZORUL a examinat cu atenţie prezentele Termeni & Condiţii Generale, Termeni & Condiţii Speciale, Detaliile si alte documente care formează COMANDA DE ACHIZITIE si ca s-a incredintat de natura BUNURILOR care vor fi fabricate si/sau furnizate si de alte probleme relevante, detalii si condiţii ale SANTIERULUI, daca este cazul.

5.3        SUB - INCHIRIEREA ORDINULUI DE CUMPARARE

            FURNIZORUL nu va sub-închiria, transfera sau cesiona COMANDA DE ACHIZITIE si nicio parte a acesteia, fara aprobarea expresa scrisa obţinuta in prealabil de la CUMPARATOR, in afara achiziţiei de articole ce nu se afla pe stoc conform listei înaintate de FURNIZOR, cumpărate de obicei de la surse externe.

            In cazul in care FURNIZORUL încalcă aceasta condiţie, APS va fi indreptatit sa rezilieze COMANDA DE ACHIZITIE si sa mute BUNURILE in alt loc, pe riscul si cheltuiala FURNIZORULUI, iar FURNIZORUL va fi răspunzător de orice pierdere sau deteriorare pe care FURNIZORUL ar putea-o suferi ca o consecinţa sau ca urmare a acestei relocări a BUNURILOR.

5.4        AUTORIZATIE DE IMPORT SI VALUTA

 • Pentru furniturile din Romania, FURNIZORUL va face aranjamentele pentru propria autorizaţie de import si valuta daca este necesar pentru orice componenta care va fi importata si APS va acorda atestarea necesara ca BUNURILE sunt pentru uzul APS. APS nu va acorda nicio prelungire de livrare pentru nicio întârziere datorata emiterii autoritatiei de import sau alte aprobări guvernamentale aplicabile.

ARTICOLUL - 6

RESPONSABILITATEA PENTRU REALIZAREA COMPLETA

            FURNIZORUL va fi răspunzător de furnizarea BUNURILOR conform ORDINULUI DE CUMPARARE. Fie ca este stipulat sau nu in Detalii, FURNIZORUL va furniza, fara costuri suplimentare, toate echipamentele, accesoriile, materialele, furniturile si/sau serviciile care sunt necesare sau utile pentru montarea, punerea in funcţiune si operarea eficienta a BUNURILOR furnizate conform ORDINULUI DE CUMPARARE si cu respectarea integrala a parametrilor de performanta stabiliţi in aceasta.

ARTICOLUL - 7

COMANDA DE ACHIZITIE SI DOCUMENTELE DE REFERINTA

7.1        COMANDA DE ACHIZITIE conţine întregul acord intre FURNIZOR si CUMPARATOR si nicio reprezentare, stimulent, promisiune sau acord nu va avea efect decât daca este inclusa in COMANDA DE ACHIZITIE.

7.2        COMANDA DE ACHIZITIE va fi interpretata ca un întreg.

7.3        Documentele ORDINULUI DE CUMPARARE sunt complementare, si ce se prevede intr-unul va fi executoriu, ca si cum s-ar prevedea in toate.

7.4        Daca ar apărea vreo eroare sau inconsistenta in COMANDA DE ACHIZITIE, FURNIZORUL, înainte sa  ia orice alte masuri, o va aduce la cunostinta  APS/ CONSULTANTULUI in scris, care va decide prompt scopul si va face corecţiile necesare la discreţia APS/CONSULTANTULUI.

7.5        In caz de conflict intre planuri si SPECIFICATII, cele din urma vor guverna; dar FURNIZORUL va duce imediat la cunostinta  APS/ CONSULTANTULUI un astfel de conflict pentru rectificare la  discreţia APS/CONSULTANTULUI.

7.6        Planurile si SPECIFICATIILE vor fi interpretate in conformitate cu COMANDA DE ACHIZITIE.

7.7        Limba oficiala a acestei COMENZI DE ACHIZITIE va fi limba romana. Toate documentele vor fi înaintate in limba romana. Manualele de operare, intretinere si pornire vor fi furnizate in limba romana.

ARTICOLUL - 8

ACCEPTARE

            Daca BUNURILE nu respecta COMANDA DE ACHIZITIE, fie pentru ca nu sunt de calitatea sau in cantitatea sau măsura prevăzute sau pentru ca sunt inadecvate scopului pentru care sunt solicitate, APS/CONSULTANTUL va avea dreptul, după ce acorda FURNIZORULUI ocazia de a corecta neconformitatea, sa resping BUNURILE intr-o perioada rezonabila după livrarea si inspectarea lor si sa le achiziţioneze din alta parte si sa pretindă compensaţii pentru orice cheltuiala suplimentara atrasa, fara a afecta vreun alt drept pe care APS l-ar putea avea împotriva FURNIZORULUI. Efectuarea de plăti anterioare de către CUMPARATOR nu va afecta dreptul APS de a respinge.

ARTICOLUL - 9

ASIGURARE SI TAXE

 • FURNIZORUL va asigura, menţine si plăti asigurarea pentru a proteja BUNURILE si fabrica, materialele, uneltele sale etc, pana când BUNURILE au fost livrate conform ORDINULUI DE CUMPARARE, si pentru orice asigurare pentru personalul sau de supraveghere sau de alt tip, care poate fi solicitat sa calatoreasca către sau sa lucreze pe SANTIER pentru îndeplinirea obligaţiilor FURNIZORULUI conform ORDINULUI DE CUMPARARE.

9.2        FURNIZORUL renunţa prin prezenta la toate drepturile de recuperare de la CUMPARATOR a proprietatilor sale sau a proprietatilor personalului sau pe durata lucrului in Romania si călătorind către si de la Romania. FURNIZORUL va dispune ca poliţa sa de asigurare conform Articolului 9.1 sa asigure o renunţare de subrogare in favoarea APS.

9.3        TAXE SI IMPOZITE

9.3.1     Toate taxele, impozitele si impunerile locale plătibile si percepute de Guvern sau de autoritatile locale ale altor tarilor in afara Romaniei, vor fi suportate si plătite de FURNIZOR. FURNIZORUL va înainta o atestare referitoare la tara de origine si copia Autorizaţiei de export, daca este cazul.  

9.3.2     Un FURNIZOR local va fi răspunzător in totalitate pentru toate taxele, impozitele, taxele de autorizare etc. atrase pana la livrarea BUNURILOR către CUMPARATOR.

ARTICOLUL - 10

PROPRIETATE SI RISC

            BUNURILE vor deveni proprietatea APS fie :

 1. i) când BUNURILE au fost livrate conform termenilor comerciali stabiliţi in COMANDA DE ACHIZITIE, fie
 1. ii) când s-a făcut o plata intermediara pentru BUNURI înainte de livrarea sus-menţionata.

            In oricare din cazuri, riscul pentru BUNURI va fi responsabilitatea FURNIZORULUI pana când BUNURILE sunt livrate firmei APS conform termenilor comerciali stabiliţi in COMANDA DE ACHIZITIE.

ARTICOLUL - 11

MATERIALE GRATUITE

11.1      Când materialele sunt furnizate de FURNIZOR in mod gratuit, FURNIZORUL se obliga sa înlocuiască pe cheltuiala sa acele materiale decupate in exces cu orice reducere de fragmente data. Toate materialele gratuite vor ramane proprietatea APS si întreaga lucrare asupra acestora va ajunge in proprietatea APS.

11.2      Toate aceste proprietati vor fi considerate a fi in buna stare la primire de sau in numele FURNIZORULUI, daca FURNIZORUL nu notifica APS/ CONSULTANTUL in termen de paisprezece (14) zile de la primire.

11.3      FURNIZOR trebuie sa păstreze registre separate ale recepţiilor si transferurilor in scopuri de auditare.

ARTICOLUL - 12

ACCEPTAREA ORDINULUI DE CUMPARARE

            FURNIZORUL accepta COMANDA DE ACHIZITIE in întregime, împreuna cu toţi termenii si condiţiile stipulate in acestea, prin semnarea si returnarea copiei de recunoaştere a ORDINULUI DE CUMPARARE.

ARTICOLUL - 13

GARANTII/ GAJURI

13.1      GARANTIILE ECHIPAMENTELOR

13.1.1    FURNIZORUL garantează ca calitatea BUNURILOR furnizate/care vor fi furnizate conform acestei COMENZI DE ACHIZITIE va fi conforma COMENZII  DE ACHIZITIE si standardelor specificate si va manifesta cele mai bune abilitaţi, eforturi si competente a mâinii de lucru. 

13.1.2    FURNIZORUL garantează ca aceste BUNURI vor satisface cerinţele si vor fi in conformitate cu toate legile, regulile, reglementările si ordonanţele in vigoare ale guvernului din Romania, si a oricărei subdizivii a acestuia.

13.1.3    FURNIZORUL garantează ca BUNURILE din aceasta COMANDA DE ACHIZITIE vor fi noi si de fabricaţie recenta, de calitatea specificata si fara nici un defect sau imperfecţiuni, inclusiv defecte de patent, ca sunt competitive si adecvate utilizării in scopul specific pentru care au fost achiziţionate si ca sunt in stricta conformitate cu planurile si SPECIFICATIILE, cat si cu toate codurile aplicabile BUNURILOR in Romania.

13.1.4    Garanţia pentru echipamente se va prelungi pe o perioada de optsprezece (18) luni de la data la care BUNURILE sunt puse in funcţiune cu succes sau de treizeci (30) de luni de la data livrării, oricare survine mai înainte. Daca sunt necesare reparaţii sau înlocuiri, garanţia se va prelungi/reînnoi cu o perioada ulterioara de (12) luni de la data respectivei reparaţii /înlocuiri.

 • Aplicarea garanţiei pentru echipamente. Daca se constata orice greşeala, defect sau neconformitate de către CUMPARATOR/ CONSULTANT/FURNIZOR sau o alta Agenţie in timpul perioadei de garanţie, FURNIZORUL va lua sau dispune toate masurile necesare pentru a corecta sau pentru a fi corectate orice si toate defectele sau de a înlocui sau de a fi înlocuite partile defecte (decizia referitoare la inlocuire/reparatie va fi la discreţia APS) cu cea mai mare graba si pe cheltuiala FURNIZORULUI spre satisfacţia completa a APS/ CONSULTANTULUI. FURNIZORUL va asigura de asemenea supravegherea solicitata si va accepta costurile pentru demontarea si re-asamblarea lucrării pe SANTIER. Toate costurile de transport pentru piesele care trebuie reparate sau înlocuite vor fi plătite de FURNIZOR.

           

            Daca FURNIZORUL nu actioneaza in mod prompt si suficient, APS isi rezerva dreptul de a realiza sau de dispune lucrările necesare pe riscul si cheltuiala  FURNIZORULUI. APS va avea dreptul sa recupereze aceste costuri de la FURNIZOR.

            Responsabilitatea FURNIZORULUI in legătura cu rectificarea/înlocuirea sus-menţionata va fi nelimitata fara excepţie.

13.2      GARANTII REFERITOARE LA PIESE DE SCHIMB

 • FURNIZORUL garantează ca va menţine si va pune la dispoziţie sau furniza la cerere, pe o perioada de zece (10) ani de la data darii in funcţiune cu succes a BUNURILOR, parţi consumabile si piese de schimb si de înlocuire pentru echipamentele si materialele acoperite de COMANDA DE ACHIZITIE, la Preturi rezonabile si intr-un timp rezonabil, si ca după perioada de zece (10) ani va furniza o notificare cu noua (9) luni in avans cu privire la perimarea oricărui articol. FURNIZORUL va furniza de asemenea Planurile/Desenele adecvate pentru aceste piese, astfel încât APS sa poată face aranjamente pentru fabricarea acestor piese.

ARTICOLUL - 14

REALIZARE

            Testul de performanta, aşa cum este definit in COMANDA DE ACHIZITIE, va fi efectuat după ce echipamentul este instalat pe SANTIER. La încheierea testului,  APS/ CONSULTANTUL va decide daca testul de performanta a fost  respectat sau nu.

14.1      La îndeplinirea cerinţelor de performanta, APS/CONSULTANTUL va emite in scris certificatul de acceptare a echipamentului.

14.2      In caz de neconformitate cu testele de performanta, se vor aplica următoarele: 

 1. FURNIZORUL, după consultări cu APS/CONSULTANTUL va decide asupra acţiunii adecvate ce trebuie întreprinse pentru a corecta defectul. FURNIZORUL va depune toate eforturile pentru a îndeplini acţiunea corectiv in cel mai rapid mod posibil.
 1. Daca Garanţiile de performanta nu sunt atinse, parţial sau integral, chiar după curgerea perioadei testului de performanta menţionat in COMANDA DE ACHIZITIE, testul de performanta va fi considerat eşuat si FURNIZORUL va fi considerat pasibil de plata despăgubirilor lichidate, conform Termenilor & Condiţiilor Speciale.
 1. Daca parametrii de performanta atinşi sunt mai slabi decât nivelurile minime acceptabile, aşa cum se stipulează in SPECIFICATII, atunci BUNURILE vor fi considerate respinse si FURNIZORUL va fi obligat sa returneze preţul acelor BUNURI APS.
 1. In timpul perioadei in care FURNIZORUL depune toate eforturile pentru a corecta neconformitatile cu garanţiile de performanta, APS va fi indreptatit la utilizarea deplina a echipamentelor la nivelul de performanta redusa disponibil in acel moment. O astfel de utilizare a echipamentelor nu va schimba natura si/sau parametrii stabiliţi in test pentru a determina performanta echipamentului si FURNIZORUL sa ramana răspunzător pentru corectarea cazului de neconformitate fie prin orice adăugare, modificare sau înlocuire necesara pentru a respecta cerinţele testului de performanta.
 1. In cazul in care primul test de performanta nu reuseste, costul efectuării testelor ulterioare de performanta, care va fi limitat la un număr convenit împreuna, va fi suportat de FURNIZOR.

ARTICOLUL - 15

REDEVENTE SI PATENTE

15.1      FURNIZOR reprezintă si garantează:

 1. Ca BUNURILE furnizate conform ORDINULUI DE CUMPARARE si vânzarea sau folosirea lor nu încalcă, direct sau indirect, nici un patent, drept de proprietate sau marca, străina sau locala, deţinuta sau controlata de orice terţa parte si
 1. Ca, pe cheltuiala sa, FURNIZORUL va apăra, compensa si nu va considera vinovat APS sau filialele sale sau companiile asociate lui de si împotriva tuturor reclamaţiilor prezente si viitoare, bazate sau decurgând din orice pretinsa încălcare a acestora, si
 1. Ca FURNIZORUL va plăti prompt, la cererea APS, toate pierderile, cheltuielile, costurile, pagubele, pasivele si sentinţele suferite sau atrase de CUMPARATOR, rezultate din aceste reclamaţii si/sau incalcari, fara nicio limitare sau restricţie.

ARTICOLUL - 16

GRAFIC

            Încheierea furnizărilor de BUNURI pana la data de Livrare reprezintă esenţa         ORDINULUI DE CUMPARARE, si este responsabilitatea principala a FURNIZORULUI.

ARTICOLUL - 17

PAGUBE LICHIDATE (PL) PENTRU LIVRARE INTARZIATA

In cazul in care FURNIZORUL nu livrează BUNURILE conform Datei(elor) de Livrare, CUMPARATORUL isi rezerva dreptul sa:

 1. a) recupereze de la FURNIZOR ca pagube lichidate orice suma pana la suma maxima prevăzuta in COMANDA DE ACHIZITIE.
 1. b) sa achiziţioneze din alta parte, fara a notifica FURNIZORUL, pe riscul si cheltuiala FURNIZOR, fie toate materialele, fie restul de materiale care au rămas sa fie livrate.
 1. c) anuleze COMANDA DE ACHIZITIE sau partea nerespectata din aceasta si, daca doreşte acest lucru, sa achiziţioneze materialele defecte din alta parte pe riscul si cheltuiala FURNIZORULUI.

ARTICOLUL - 18

INDEMNIZATII

            FURNIZORUL convine sa nu invinovateasca si sa compenseze APS si pe reprezentanţii sau agenţii săi, cat si sucursalele afiliate si companiile asociate si angajaţii lor de si împotriva tuturor reclamaţiilor, proceselor, citaţiilor, sentinţelor si deciziile (inclusiv toate cheltuielile sau costurile legale) care ar putea rezulta din îndeplinirea acestei COMENZI DE ACHIZITIE prin furnizarea de pana la si inclusiv acceptarea BUNURILOR. FURNIZORUL isi asuma toate riscurile de deteriorare si vătămare a propriilor proprietati sau personal, indiferent de cauza.

ARTICOLUL - 19

PLATA DE CATRE FURNIZOR SI DREPTURI DE RETENTIE

19.1      FURNIZORUL va fi integral răspunzător pentru toate platile legate de sub-vânzătorii săi dat fiind faptul ca nu va exista nicio relaţie contractuala intre sub-vânzător si  CUMPARATOR.

19.2      FURNIZORUL convine sa plătească, va achita si va tine APS nevinovat de orice drepturi de retenţie, reclamaţii, procese, inclusiv dar fara a se limita la taxe de consultanta legala si alte cheltuieli cu procesele sau sentinţele si hotărârile sub-contractanţilor (care includ materiale, oameni, furnituri, muncitori si altele) care ar putea, fie înainte sau după plata finala efectuata către FURNIZOR, sa apară sau sa aibă legătura cu BUNURILE. Ori de cate ori APS va solicita acest lucru, FURNIZORUL va furniza APS dovada satisfăcătoare pentru CUMPARATOR ca toate drepturile de retenţie, reclamaţiile, procesele, sentinţele si hotărârile au fost satisfăcute si scutite. In cazuri de urgenta, APS va avea si dreptul de a plaţi direct oricărui sub-vânzător, subcontractant sau sub-FURNIZOR de materiale orice suma datorata sau scadenta de la FURNIZOR către acel sub-vânzător, subcontractant sau sub-FURNIZOR pentru realizarea sau furnizarea oricărei lucrări, munci, materiale, furnituri, instrumente, echipamente sau alte lucruri folosite sau intenţionate a fi folosite, in legătura cu realizarea acestei COMENZI DE ACHIZITIE si APS poate încărca oricare si toate aceste plaţi in contul FURNIZORULUI.

19.3      FURNIZORUL convine sa accepte răspunderea exclusiva pentru plata oricăror taxe a statelor de plata, plata concediilor sau a contribuţiilor la asigurările de şomaj sau pensii sau rente care se măsoară prin salarii reale, leafa sau orice alta remuneraţie plătita angajaţilor FURNIZORULUI si sub-vanzatorului/sub-FURNIZORILOR.

19.4      FURNIZORUL convine sa respecte toate legile si ordinele si reglementările autoritatilor publice referitoare la cuantumul salariilor, orelor de lucru sau alte probleme asemănătoare sau diferite, care ar putea fi executorii pentru FURNIZOR, referitoare la orice lucrare sau COMANDA DE ACHIZITIE pentru sau in legătura cu care BUNURILE, munca, materialele, furniturile, instrumentele, echipamentele sau alte lucruri care trebuie îndeplinite sau furnizate de FURNIZOR conform prezentei COMENZI DE ACHIZITIE sau care se intentioneaza a fi folosite.

            De asemenea, FURNIZORUL atesta ca toate echipamentele si materialele furnizate in baza acestei COMENZI DE ACHIZITIE vor fi produse si vândute conform cerinţelor aplicabile ale legislaţiei muncii, amendate, si ale reglementarilor sau ordinelor emise in acest domeniu in tara de fabricaţie. FURNIZORUL va asigura APS împotriva oricăror responsabilitati ce rezulta din aceasta COMANDA DE ACHIZITIE.

ARTICOLUL- 20

REVENDICAREA DREPTURILOR

            Nerevendicarea de niciuna dintre parţi a oricăruia din drepturile sale conform ORDINULUI DE CUMPARARE nu va fi interpretata ca o renunţare la acestea.

ARTICOLUL - 21

CESIUNE SI FALIMENT

21.1      Aceasta COMANDA DE ACHIZITIE va fi executorie pentru si va intra in vigoare in beneficiul APS si FURNIZORULUI si a moştenitorilor lor, executorilor, administratorilor, succesorilor si mandatarilor lor, dar FURNIZOR nu va cesiona aceasta COMANDA DE ACHIZITIE sau vreo parte a acesteia, si nici un beneficiu sau suma de bani ce ii revine din prezenta, fara acordul anterior scris al APS.

21.2      BUNURILE nu vor fi si nu vor fi considerate a fi un bun intr-un proces de faliment, daca FURNIZORUL, intenţionat sau nu, devine sau este declarat falit.

ARTICOLUL - 22

RESPECTAREA SPECIFICATIILOR

22.1      Oriunde in COMANDA DE ACHIZITIE unde un material, echipament, metoda de fabricaţie sau proces este indicat sau specificat fara calificări, si/sau după număr de catalog, aceste specificaţii vor fi considerate a fi folosite in scopul stabilirii unui standard de calitate si pentru a facilita descrierea materialului, echipamentului, metodei de fabricaţie sau procesului dorit.

22.2      In astfel de cazuri, FURNIZORUL se poate oferi in scris sa furnizeze un alt material, echipament, metoda de fabricaţie sau proces fata de cele specificate in COMANDA DE ACHIZITIE, care vor fi substanţial egale in toate privinţele specificate, iar FURNIZORUL va înainta toate detaliile tehnice pentru substituţiile propuse.

22.3      APS/CONSULTANTUL va fi cel care va judeca calitatea materialului, echipamentului, metodei de fabricaţie sau procesului oferit ca substituţie si va indica aprobarea sau respingerea in scris, in termen de zece (10) zile lucrătoare de la data ofertei FURNIZORULUI referitor la substituţie. Aceasta substituţie aprobata de CUMPARATOR/CONSULTANT va fi considerata ca permisa prin cuvintele „Aprobata egal”.

ARTICOLUL - 23

PLANURI

23.1      FURNIZORUL va furniza APS/CONSULTANTULUI toate planurile si documentele conform ORDINULUI DE CUMPARARE si in cantitatile si in termenele stabilite in COMANDA DE ACHIZITIE.

23.2      Revizuirea si aprobarea de către CUMPARATOR/CONSULTANT a planurilor nu va scuti FURNIZORUL de responsabilitatea de a respecta SPECIFICATIILE din COMANDA DE ACHIZITIE sau pentru orice erori sau omisiuni din partea FURNIZORULUI.

ARTICOLUL - 24

PROPRIETATEA ASUPRA PLANURILOR SI INFORMATIILOR

            Toate planurile si informaţiile schimbate de CUMPARATOR/CONSULTANT si FURNIZOR vor deveni proprietatea APS, care nu le va utiliza totuşi sau transmite nici unei terţe parţi in alte scopuri decât cele ale proiectului.

ARTICOLUL - 25

ASIGURAREA CALITATII

25.1      SISTEME DE ASIGURARE A CALITATII  

            Se va considera ca FURNIZORUL a îndeplinit cerinţele asigurării calitatii după cum urmează: 

            FURNIZORULUI i se va solicita sa implementeze un Sistem efectiv de Asigurare a Calitatii in organizaţia sa, de preferat in conformitate cu cerinţele stabilite in ISO 9001, după caz, sau echivalentul recent.

            FURNIZORUL va fi răspunzător pentru verificarea si aprobarea Sistemului de asigurare a calitatii al sub-FURNIZORULUI in vederea respectării cerinţelor stabilite mai sus. Aceasta verificare si aprobare vor fi documentate in scris.

            Sistemul de asigurare a calitatii al FURNIZORULUI si sub-FURNIZORILOR formulate special pentru aceasta COMANDA DE ACHIZITIE si aprobat de FURNIZOR poate fi supus verificării si aprobării de către CUMPARATOR/CONSULTANT înainte de începerea lucrării. FURNIZORUL va trebui sa se asigure ca sub-FURNIZORII săi sunt capabili sa respecte cerinţele din aceasta COMANDA DE ACHIZITIE.

            APS isi rezerva dreptul de a realiza Audituri ale asigurării calitatii pentru a verifica in orice moment ca Sistemul(ele) de asigurare a calitatii al(e) FURNIZORULUI si sub-FURNIZORILOR săi indeplineste(esc) cerinţele stabilite in prezenta si unde este cazul in conformitate cu ISO 9001, sau echivalentul recent.

            Sistemul de asigurare a calitatii al FURNIZORULUI trebuie sa precizeze clar acţiunile corective in cazul abaterilor de la cerinţele specificate.

25.2      ASIGURAREA CALITATII

            FURNIZORUL va înainta APS/CONSULTANTULUI in termen de patru (4) saptamani după emiterea comenzii un Plan de asigurare a calitatii, pregătit special pentru acest proiect, spre revizuire si aprobare.

25.3      REVIZUIREA PROGRAMELOR DE ASIGURARE A CALITATII

            APS isi rezerva dreptul de a revizui programul de asigurare a calitatii al FURNIZORULUI in măsura in care considera necesar in funcţie de natura serviciilor vizate.

ARTICOLUL - 26

CONTROLUL CALITATII

26.1      CERINTE DE INSPECTIE

            Materialele/echipamentele din aceasta COMANDA DE ACHIZITIE sunt supuse inspecţiei de către CUMPARATOR/CONSULTANT si/sau de o agenţie de inspecţie desemnata. (APS va fi responsabil de costurile agenţiei).  Totuşi, Preţul ORDINULUI DE CUMPARARE include costul, daca este cazul, pentru testele probate si inspecţia materialelor, aşa cum se prevede in solicitare si/sau specificaţiile relative.  

            Procedurile de inspecţie sunt prezentate in documentul “Instrucţiunile pentru Inspecţie si Testare”. 

26.2      PROCEDURA PENTRU NECONFORMITATE SI CORECTURI

            FURNIZORUL va notifica APS/CONSULTANTUL despre orice reparaţie sau procedura efectuata la constatarea unei neconformitati in timpul inspecţiei sau testelor neprobate de INSPECTOR la materialele care vor forma parte din BUNURILE ce trebuie livrate conform ORDINULUI DE CUMPARARE. Aceasta include orice reparaţie sau procedura de rezolvare a neconformitatii materialelor furnizate de sub-FURNIZORI.

            Orice reparaţie de către FURNIZOR sau de sub-FURNIZORII săi va fi realizata in conformitate cu regulile specificaţiei(iilor) aplicabile.

            INSPECTORUL va avea acces deplin la documentaţia FURNIZORULUI despre astfel de dispoziţii si reparaţii. 

26.3      INSPECTIE INTERMEDIARA SI FINALA 

            FURNIZORUL este răspunzător pentru organizarea si suportarea tuturor costurilor pentru inspecţie intermediara sau finala (terţe parţi), cu excepţia costurilor personale ale FURNIZORULUI, care vor fi suportate de CUMPARATOR.

ARTICOLUL - 27

URGENTARE SI INSPECTIE

27.1      COMANDA DE ACHIZITIE va putea fi supusa urgentării si verificării de către CUMPARATOR/CONSULTANT sau de agenţii sau autorizaţi. Responsabililor cu urgentarea ai APS si INSPECTORILOR li se va permite acces liber in atelierul FURNIZORULUI sau sub-FURNIZORULUI si FURNIZORUL va furniza mijloacele in acest scop in timpul tuturor etapelor de lucru. FURNIZORUL va pune la dispoziţia APS/ CONSULTANTULUI/ INSPECTORULUI o lista a tuturor sub-FURNIZORILOR de materiale sau lucrări ce fac parte din aceasta COMANDA DE ACHIZITIE si domeniul de lucru/furnizare ai acestor sub-FURNIZORI.

27.2      APS/CONSULTANTUL va avea dreptul sa dea FURNIZORULUI instrucţiuni referitoare la pregătirea la timp si la respectarea faptica de  către FURNIZOR a graficului, acoperind toate activitatile de proiectare, realizare de planuri si date, achiziţie de materiale, fabricare, asamblare, inspecţie, testare si expediere.

27.3      APS/CONSULTANTUL va fi indreptatit in orice moment al fabricaţiei sa inspecteze si sa examineze materialele si manopera oricărui echipament.

27.4      FURNIZORUL va efectua orice inspecţie si teste ale echipamentului si materialelor la locul fabricaţiei după cum se considera necesar de către CUMPARATOR/CONSULTANT in vederea respectării ORDINULUI DE CUMPARARE si a tuturor codurilor si standardelor aplicabile.

27.5      Pe propria cheltuiala, FURNIZORUL va furniza asistenta, mana de lucru, materialele, electricitatea, combustibilul, depozitele, aparatura si instrumentele necesare pentru efectuarea eficienta a testelor in atelier.

27.6      FURNIZORUL va da APS/CONSULTANTULUI note scrise in mai puţin de cincisprezece (15) zile cu privire la data si locul la care echipamentul si materialul pot fi gata pentru inspecţie si/sau testare. La discreţia APS/ CONSULTANTULUI, APS/ CONSULTANTUL sau agentul care poate participa la inspecţie si/sau testare.

27.7      Când se prevede in COMANDA DE ACHIZITIE ca FURNIZOR va furniza un test de proba, FURNIZORUL va asigura notificarea corespunzătoare cu privire la data testului conform Articolului precedent 27.6, iar FURNIZORUL va face aranjamentele necesare pentru acest test si nu va continua lucrul pana când acest test nu este probat de agentul autorizat al APS/ CONSULTANTULUI sau daca nu este emisa o renunţare scrisa de către CUMPARATOR/CONSULTANT.

27.8      Faptul ca orice material sau manopera a fost inspectata de CUMPARATOR/ CONSULTANT nu va scuti FURNIZORUL de răspunderea pentru corectarea oricăror defecte constatate după o astfel de inspecţie. 

27.9      In cazul in care orice defecte ce sunt evidente in timpul inspecţiei si/sau testării, FURNIZORUL va corecta pe cheltuiala sa aceste defecte spre satisfacţia APS/ CONSULTANTULUI.

27.10     Toate BUNURILE respinse de CUMPARATOR/CONSULTANT ca fiind neconforme cu planurile, SPECIFICATIILE si/sau cu COMANDA DE ACHIZITIE, vor fi înlocuite de către FURNIZOR cu alte echipamente si materiale sau BUNURI conform SPECIFICATIILOR, planurilor si/sau ORDINULUI DE CUMPARARE, pe cheltuiala FURNIZORULUI.

27.11     La încheierea fabricaţiei si testării BUNURILOR, FURNIZORUL va furniza APS/CONSULTANTULUI rezultatele si rapoartele inspecţiei, certificatele de testare, atestând ca BUNURILE au fost fabricate conform  ORDINULUI DE CUMPARARE si au trecut in mod satisfăcător de toate asigurările de calitate si/sau testele. 

27.12     FURNIZORUL va furniza APS/CONSULTANTULUI o notificare scrisa in mai puţin de zece (10) zile, in care va indica locul unde echipamentul sau materialul va fi ambalat pentru expediere.

27.13     Nici un echipament sau material, apartinand sau nu FURNIZORULUI, nu va fi ambalat pentru expediere pana când nu se solicita o comanda scrisa de la CUMPARATOR/CONSULTANT si pana când aceasta nu este primita de FURNIZOR, mentionand ca echipamentul sau materialul poate fi ambalat.

27.14     Daca orice echipament sau material, indiferent de motiv, nu a fost inspectat in timpul fabricării sau înainte de ambalare, APS/CONSULTANTUL vor avea dreptul de a inspecta acel echipament sau material la destinaţia finala, sau pe SANTIER, după caz, cu condiţia ca APS/CONSULTANTUL sa notifice FURNIZORUL despre intenţia sa de a face acest lucru pe comanda scrisa pentru a continua ambalarea.

ARTICOLUL - 28

SCHIMBARI ASUPRA BUNURILOR DE LIVRAT

28.1      Prin NOTIFICARE SCRISA data FURNIZORULUI, APS/ CONSULTANTUL poate comanda lucrări suplimentare sau poate face schimbări modificând, adăugând sau reducând BUNURILE. Preţul ORDINULUI DE CUMPARARE poate fi ajustat atunci proporţional, conform cu termenii din COMANDA DE ACHIZITIE.

28.2      Daca FURNIZORUL pretinde ca orice instrucţiuni primite de la CUMPARATOR/ CONSULTANT justifica adăugiri/reduceri la Preţul ORDINULUI DE CUMPARARE, va notifica in scris APS/CONSULTANTUL, in decurs de (15) zile după primirea acelei indicaţii si in orice caz înainte de a începe realizarea lucrărilor pentru  BUNURILE de livrat.

            Nu se va permite nicio lucrare suplimentara pentru BUNURILE de livrat  si aceasta nu va constitui baza pentru nicio pretenţie de despăgubire in plus sau la Preţul ORDINULUI DE CUMPARARE stabilit in prezenta, decât daca APS/CONSULTANTUL aproba o estimare detaliata.

28.3      In cazul in care orice schimbare sau modificare a BUNURILOR determina o scădere a lucrării de realizat sau a materialelor sau echipamentelor de livrat,  Preţul ORDINULUI DE CUMPARARE va fi scăzut proporţional si nu se va admite nicio deducţie pentru FURNIZOR pentru pierderea profiturilor anticipate pentru BUNURILE omise.

28.4      Fara a aduce atingere vreunei neintelegeri sau dispute intre parţi referitor la oricare din prevederile acestui Articol 28, nu se va admite nicio întrerupere a lucrărilor pentru BUNURI in timpul apariţiei oricărei  dispute sau dezacord.

28.5      PROCEDURA DE SCHIMBARE A COMENZII

            La aprobarea notificării scrise a FURNIZORULUI referitor la lucru suplimentar conform Articolului 28.2 de mai sus de către CUMPARATOR, FURNIZORUL va realiza acea lucrare suplimentara si costul si timpul pentru acea lucrare suplimentara va fi înregistrat in comun de ambele parţi. La încheierea livrărilor, partile vor revizui împreuna si vor ajunge la o soluţie acceptabila pentru Preţul suplimentar vizat. Baza acestui Preţ suplimentar vor fi costurile de material si mana de lucru atrase la un preţ de plus 15% pentru a acoperi preţul global si profiturile. Daca nu este posibila o soluţie mutuala, disputa va fi înaintata spre Arbitrare conform Articolului 36.

ARTICOLUL - 29

LIVRARE

29.1      FURNIZORUL garantează ca BUNURILE vor fi livrate conform Datei(elor) de livrare si termenului(enilor) de livrare specificaţi in COMANDA DE ACHIZITIE.

29.2      APS/CONSULTANTUL pot solicita reprogramarea Datei (elor) de livrare convenite si in acest caz APS/CONSULTANTUL va discuta acest aspect cu FURNIZORUL si orice reprogramare se va face după acordul mutual asupra datelor revizuite si a altor schimbări necesare in COMANDA DE ACHIZITIE, făcute in scris.

29.3      Daca este cazul, toate BUNURILE vor fi acceptate pe SANTIER pana la (12) după-amiaza in acea zi calendaristica si marfa/consignaţia primita pana la (12) va fi considerata sosita la (12) după-amiaza in acea zi. Marfa/consignaţia primita după (12) după-amiaza in acea zi va fi considerata primita doar in următoarea zi calendaristica. După aceea, FURNIZORUL va furniza (30) de ore libere pentru descărcarea de către CUMPARATOR a mărfii dintr-un camion normal de (10) tone.

ARTICOLUL - 30

RECEPTIE

30.1      La recepţia BUNURILOR la destinaţia finala, sau pe SANTIER, după caz, APS/CONSULTANTUL va inspecta ambalajul sau deteriorările sau modificările.

            Daca deteriorările sau modificările sunt evidente, APS/ CONSULTANTUL va anunţa FURNIZORUL in termen de zece (10) zile cu privire la natura si gradul deteriorării sau modificării, iar FURNIZORUL va putea sa trimită pe cheltuiala sa un reprezentant sa examineze BUNURILE.  APS/CONSULTANTUL va examina la opţiunea sa BUNURILE in termen de treizeci (30) de zile pentru a constata nivelul exact al deteriorărilor sau lipsurilor, iar in absenta unui reprezentant al FURNIZORULUI, raportul APS/CONSULTANTULUI despre o astfel de lipsa/deteriorare va fi considerata acceptata de FURNIZOR.

30.2      De asemenea, APS/CONSULTANTUL va inspecta BUNURILE primite comparativ cu COMANDA APS/Lista de colisaj, după caz, iar lipsurile, daca exista, vor fi corectate de FURNIZOR pe cheltuiala sa. Fara a aduce atingere inspecţiei si/sau notificării de lipsuri, responsabilitatea FURNIZORULUI va continua sa fie livrarea BUNURILOR complete din toate punctele de vedere, pentru îndeplinirea parametrilor de performanta stipulaţi. 

ARTICOLUL - 31

MANUALELE VANZATORILOR

            FURNIZORUL va asigura manuale de montare/dare in funcţiune, operare si intretinere, aşa cum se specifica in COMANDA DE ACHIZITIE.

ARTICOLUL - 32

SUPRAVEGHEREA INSTALARII

            La cererea APS/CONSULTANTULUI, FURNIZORUL va pune la dispoziţie personal de supraveghere calificat capabil sa presteze servicii de supraveghere si consultanta pentru instalarea echipamentului si materialelor acoperite de COMANDA DE ACHIZITIE in mediul unde vor trebui sa opereze la locul proiectului. Asigurarea acestui personal va fi conforma cu „Furnizarea de servicii – Termeni si Condiţii pe şantier” ataşate ORDINULUI DE CUMPARARE.

ARTICOUL - 33

DREPTURI LA CARE NU SE RENUNTA PRIN PLATA SAU ATESTARE

33.1      Nicio atestare oferita sau plata efectuata de CUMPARATOR/CONSULTANT înaintea acceptării BUNURILOR nu va fi considerata ca dovada a acceptării  BUNURILOR, fie in întregime sau parţial.  

33.2      Nicio atestare si/sau plata nu va fi considerata acceptare a BUNURILOR defecte sau a materialelor si echipamentelor inadecvate sau ca scutind FURNIZORUL de întreaga responsabilitate si obligaţiile sale prevăzute in COMANDA DE ACHIZITIE.

ARTICOLUL - 34

REZILIEREA ORDINULUI DE CUMPARARE

34.1      REZILIERE DE CATRE CUMPARATOR

34.1.1    CUMPARATORUL poate rezilia in orice moment aceasta COMANDA DE ACHIZITIE prin notificarea scrisa cu TREIZECI (30) zile înainte a FURNIZORULUI.  Aceasta notificare va stabili data rezilierii si partea de lucrare realizata de FURNIZOR înainte de reziliere.

34.1.2    In cazul in care orice reziliere conform cu sub-Articolul 34.1.1 de mai sus, si intr-o perioada de timp începând de la data rezilierii, care va fi convenita mutual, APS va plăti FURNIZORULUI valoarea întregii lucrări efectuate, plus costurile si cheltuielile atrase de FURNIZOR prin reglarea revendicărilor sub-FURNIZORILOR implicaţi in lucrare (la cost direct), plus o taxa de 5% pentru profitul pe lucrarea efectuata pana la acea data.

34.1.3    APS va fi indreptatit sa retina din orice suma datorata FURNIZORULUI conform sub-Articolului 34.1.2, suma revendicărilor pe care APS le poate avea împotriva FURNIZORULUI.

34.1.4    FURNIZORUL va preda APS, conform termenilor stabiliţi împreuna, toate echipamentele si materialele, in locul si nivelul de realizare si in starea lor la data rezilierii. FURNIZORUL nu va fi obligat sa păstreze in fabrica sa nici un astfel de echipamente si material, mai mult de (180) de zile după data rezilierii.

34.2      REZILIERE DATORATA INCALCARII CONDITIILOR ORDINULUI DE CUMPARARE DE CATRE FURNIZOR

34.2.1    Daca FURNIZORUL încalcă orice prevedere din COMANDA DE ACHIZITIE, atunci APS, prin notificarea scrisa a FURNIZORULUI, poate rezilia imediat aceasta COMANDA DE ACHIZITIE si poate intra in posesia BUNURILOR corespunzătoare acestei COMENZI DE ACHIZITIE. In acest caz, APS va avea dreptul de a recupera costurile suplimentare atrase pentru a obţine BUNURI similare si fara atingerea oricăror alte despăgubiri disponibile conform ORDINULUI DE CUMPARARE.

34.3      REZILIERE IN CAZ DE FUZIUNE

34.3.1    In cazul in care FURNIZORUL are intenţia sa fuzioneze cu o alta persoana juridica si/sau FURNIZORUL se va dizolva, FURNIZORUL va anunţa in scris APS, cat de repede posibil, înainte de data fuziunii, si va identifica si numi noua entitate comerciala, prin acordul anterior scris al APS ca FURNIZOR conform ORDINULUI DE CUMPARARE.

34.3.2    FURNIZORUL va face înainte de fuziune toate aranjamentele legale sau de alt tip pentru a determina noua entitate comerciala sa fie integral responsabila pentru toate angajamentele, obligaţiile si garanţiile conform ORDINULUI DE CUMPARARE.

34.3.3    Daca APS nu accepta aranjamentele făcute, APS va avea dreptul de a stopa toate platile si APS va fi scutit de toate obligaţiile fata de FURNIZOR, fara atingerea compensaţiilor financiare pe care APS este indreptatit sa le ceara si/sau solicite pentru garanţii suplimentare pe care APS le-ar putea considera necesare.

34.4      REZILIERE IN CAZ DE INSOLVABILITATE

34.4.1    APS poate rezilia in orice moment, prin notificare scrisa, COMANDA DE ACHIZITIE, fara compensaţii suplimentare către FURNIZOR, daca intervine oricare dintre următoarele evenimente:

            daca in orice moment, înainte de transportul final, FURNIZORUL va fi declarat insolvabil sau va încheia orice acord sau structura cu creditorii săi sau va suspenda plata, sau daca firma este dizolvata prin legea parteneriatului, sau

            daca FURNIZOR, in calitate de companie, va emite o decizie sau o curte va emite un ordin de lichidare a activitatii sale.

ARTICOLUL - 35

FORTA MAJORA

35.1      Orice întârziere sau neindeplinire a acestei COMENZI DE ACHIZITIE de oricare din partile semnatare nu va constitui neconformitate a oricărei parţi si nu va implica revendicări de compensaţii, daca si in măsura in care o astfel de întârziere sau neindeplinire este cauzata de calamitaţi naturale, război, invazii, revoluţii, miscari civile, inundaţii, cutremur grav, taifun, ciclon, ciuma sau epidemie.

35.2      Forţa Majora la care se face referire mai sus nu va fi prelungita pentru a acoperi lucrarea sub-FURNIZORULUI(ILOR) FURNIZORULUI.

35.3      Partea afectata in acest mod de un eveniment de Forţa  Majora va notifica cealaltă parte despre apariţia acestuia in termen de cincisprezece (15) zile de la data începerii sale, mentionand problema ce o constituie si probând efectul negativ asupra realizării ORDINULUI DE CUMPARARE.

35.4      Exceptând cazul in care se prevede mai jos, nici una din parţi nu va fi indreptatita sa rezilieze aceasta COMANDA DE ACHIZITIE pe motivul oricărui eveniment de Forţa Majora si nici una din parţi nu va revendica despăgubiri împotriva celeilalte referitor la neindeplinire sau întârziere in îndeplinire.

35.5      Fara a aduce atingere contrariului celor stabilite in prezenta, APS/ CONSULTANTUL va avea dreptul, înainte de sfarsitul evenimentului de Forţa Majora sa rezilieze COMANDA DE ACHIZITIE fara compensaţii pentru FURNIZOR daca COMANDA DE ACHIZITIE este suspendata sau este posibil sa fir suspendata de apariţia Forţei Majore pe o perioada mai mare de şaizeci (60) de zile. In acest caz, partile se vor întâlni cat mai repede posibil pentru a discuta incidenţa evenimentelor respective si pentru a stabili condiţiile de îndeplinire a ORDINULUI DE CUMPARARE. In orice caz, FURNIZORUL nu va fi indreptatit sa pretindă o mărire a Preţului ORDINULUI DE CUMPARARE din acest motiv si cauza. Daca nu se ajunge la un acord, partea care nu a fost împiedicata de la îndeplinirea obligaţiilor sale va avea dreptul sa rezilieze COMANDA DE ACHIZITIE.

35.6      Obligaţiile afectate de un caz de Forţa Majora vor fi ajustate automat pentru un număr de zile egal cu perioada întârzierii cauzate de Forţa Majora.

ARTICOLUL - 36

ARBITRARE

36.1      Orice revendicare, disputa sau controversa ce rezulta din sau legata de COMANDA DE ACHIZITIE, activitatile efectuate conform prezentei sau încălcarea acestora, care nu poate fi rezolvata satisfăcător prin intelegere reciproca intre parţi, intr-o perioada de timp rezonabila de la primirea primei notificări despre existenta unei astfel de revendicări, dispute sau controverse. Va fi rezolvata definitiv, fie ca ambele parti convin sau nu ca exista acea revendicare, disputa sau controversa, prin arbitrare la cererea oricăreia din partile semnatare.

Arbitrajul va fi supus Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare al Curtii, cu Regulile de procedura ale acestei Curti, cu art. 4 al Conventiei Europene de arbitraj comercial si international incheiata la Geneva la 21 aprilie 1961.  Locul arbitrarii va fi in Bucuresti, la sediul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei

                      

36.1.1    Arbitrarea va fi condusa de un comitet de trei (3) arbitri cu un (1) arbitru ales de CUMPARATOR/CONSULTANT si 1) arbitru ales de FURNIZOR, iar al treilea va fi ales de ceilalţi doi (2) arbitrii.

36.1.2    Daca in termen de 30 de zile arbitrii nu reusesc sa  numeasca cel de-al treilea arbitru, acesta va fi numit de Presedintele Curtii de Arbitraj Comercial.

 

36.2      Arbitrajul va avea loc in limba romana, iar legea aplicabila fondului disputei dintre parti va fi legislatia in vigoare din Romania

36.3      Hotărârea arbitrală va fi definitivă şi obligatorie pentru părţi.

36.3.1    Responsabilitatea plătii tuturor costurilor de arbitrare, cu excepţia onorariilor avocaţilor, va fi inclusa in decizia arbitrarii.

36.4      Nici una din partile semnatare ale acestei COMENZI DE ACHIZITIE nu va acţiona sau lua masuri care sa împiedice, întârzie sau sa intervină in orice alt mod cu începerea sau derularea arbitrarii si nu va împiedica, întârzia sau interveni in alt mod cu lucrările, livrarea BUNURILOR pe cat posibil.

36.5      Fiecare parte renunţa la toate despăgubirile indirecte, speciale si rezultate, precum cele ce decurg din scăderea producţiei si/sau profitului.

ARTICOLUL - 37

LEGI GUVERNANTE

            COMANDA DE ACHIZITIE va fi guvernata de si interpretata conform legilor Romania.

Orice prevedere necesara a fi inclusa intr-o COMANDA DE ACHIZITIE de acest tip de orice lege, ordonanţa, regula sau reglementare adecvata si in vigoare va fi considerata inclusa in prezenta.

ARTICOLUL - 38

REPARATII DISPONIBILE APS

Fara a aduce atingere celor stabilite in aceste Termeni si Condiţii Generale, daca FURNIZORUL:-

 1. i) falimenteaza sau intra in lichidare (in afara de lichidarea voluntara in scopul fuziunii sau restructurării, sau
 1. ii) se pune sechestru pe BUNURILE, sau

iii)         cesionează aceasta COMANDA DE ACHIZITIE fara acordul anterior scris al APS, sau

 1. iv) are subcontracte încheiate pentru orice parte a lucrărilor in detrimentul manoperei de calitate si in ciuda instrucţiunilor APS, sau
 1. v) repudiază sau abandonează COMANDA DE ACHIZITIE, sau
 1. vi) fara a avea vreo scuza, nu începe lucrul sau suspenda desfasurarea lucrării timp de (30) de zile dupa primirea notificării scrise de a continua de la CUMPARATOR /CONSULTANT, sau

vii)        nu indeparteaza sau demontează sau inlocuieste materialele după primirea notificării de la CUMPARATOR/CONSULTANT ca acel material a fost dezaprobat si respins conform prevederilor din COMANDA DE ACHIZITIE, sau

viii)       nu executa lucrările in conformitate cu COMANDA DE ACHIZITIE sau neglijează repetat si flagrant sa-si îndeplinească obligaţiile.

            atunci APS poate acorda o perioada de preaviz rezonabila, in funcţie de necesitaţi, transmisa in scris FURNIZORULUI, sa îndeplinească apoi lucrările ramase si/sau sa inlocuiasca/repare/achizitioneze BUNURILE pe riscul si cheltuiala FURNIZORULUI. Toate cheltuielile atrase de CUMPARATOR in aceasta privinţa vor fi suportate de FURNIZOR, fara limitare.

ARTICOLUL - 39

CONFIDENTIALITATE

            FURNIZORUL nu va divulga informaţii referitoare la sau despre COMANDA DE ACHIZITIE si trebuie sa păstreze toate informaţiile confidenţiale, cu excepţia informaţiilor care au fost făcute publice de CUMPARATOR sau care in moment dezvăluirii aparţineau spaţiului public.

Copyright © 2024 APS Pipes. Custom developed by IRDASYS